Behandling av patienter med svår diarré med ny behandlingstrappa, 21 oktober 2021